Управителен съвет

Борислав Георгиев Тодоров (председател)

Борислав Тодоров е завършил висше юридическо образование в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, в „Кристиан – Албрехт“ Университет – гр.Кил, Германия, както и в Университета Колчестер, Англия по програма Еразмус през 2001 г.Преминава стажове през съдилища в Германия, Англия и България.

От 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности,в това число Управител, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг. Автор на учебник „Лизингът като бизнес – Финансово-Правна Теория и Икономическа Практика“. На 3 април 2017 той оглави новосформираната Асоциацията на търговците на едра строителна техника.

 
 
 

Фани Стефанова Асенова

Фани Асенова е управляващ съдружник в Стротех Инженеринг АД – официалния вносител на Hyundai Construction Equipment за България. Фани Асенова има дългогодишен опит във финансовата сфера и търговията със строителна техника. Икономист, финансов анализатор, сертифициран консултант по Европейските Програми.

 
 
 

Явор Василев Колевски

Явор Колевски е регионален мениджър на Инжконсулт ЕООД.

Завършил е бакалавърска програма Мениджмънт и магистратура Финанси във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, след което и Executive MBA в Американски университет в България.

С дългогодишен опит в бизнеса с различни видове техника и машини както в България, така и в Полша, Белгия, Швейцария, САЩ, Китай и др.