Извънредно Общо Събрание на АТЕСТ

April 11, 2018

Покана за Извънредно Общо Събрание на АТЕСТ, което ще се проведе на 08 май 2018 г. от 17 ч. в в Хотел Маринела в София при следния дневен ред:

  1. Преразглеждане на решението АТЕСТ да НЕ участва в изложения и панаири и годината да остане нулева;
  2. Разглеждане на заявления за нови членове на Управителния съвет както и на предложение за разширяване броя на членовете на Управителния съвет;
  3. Честота на провеждане заседания на Управителния съвет;
  4. Разни.

 

 

АКТУАЛНО ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА