Управителен съвет

Борислав Георгиев Тодоров (председател)

Борислав Тодоров е завършил висше юридическо образование в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, в „Кристиан – Албрехт“ Университет – гр.Кил, Германия, както и в Университета Колчестер, Англия по програма Еразмус през 2001 г.Преминава стажове през съдилища в Германия, Англия и България.

От 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности,в това число Управител, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг. Автор на учебник „Лизингът като бизнес – Финансово-Правна Теория и Икономическа Практика“. На 3 април 2017 той оглави новосформираната Асоциацията на търговците на едра строителна техника.

 

Явор Василев Колевски

Явор Колевски е регионален мениджър на Инжконсулт ЕООД.

Завършил е бакалавърска програма Мениджмънт и магистратура Финанси във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, след което и Executive MBA в Американски университет в България.

С дългогодишен опит в бизнеса с различни видове техника и машини както в България, така и в Полша, Белгия, Швейцария, САЩ, Китай и др.

 

Иво Иванов Минчев

Иво Минчев е регионален мениджър във фирма Сигма България АД – официален вносител на ВОЛВО строителна техника.

Завършил е бакалавърска и магистърска степен в Технически университет-София – факултет по транспорта. С дългодишен опит при консултирането и изборът на оборудване с цел увеличаване доходността на клиентите в областта на земекопната и пътно-строителна техника в България.