Управителен съвет

Борислав Георгиев Тодоров (председател)

Борислав Тодоров е завършил висше юридическо образование в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, в „Кристиан – Албрехт“ Университет – гр.Кил, Германия, както и в Университета Колчестер, Англия по програма Еразмус през 2001 г.Преминава стажове през съдилища в Германия, Англия и България.

От 2002 г. до сега работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности,в това число Управител, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг. Автор на учебник „Лизингът като бизнес – Финансово-Правна Теория и Икономическа Практика“. На 3 април 2017 той оглави новосформираната Асоциацията на търговците на едра строителна техника.

 

Инж. Пламен Иванов Стойчев

Инженер Пламен Стойчев е управител на “Елтрак България” – официален дилър на технологичния лидер Caterpillar за строителна и минна механизация, дизелови и газови двигатели, генератори и кари, признати в целия свят като най-производителни и надеждни.

Компанията е и официален дистрибутор на двигателите Perkins. Пламен Стойчев започва провесионалната си кариера в Елтрак през 1997 г., още като студент. От 2008 до 2012 г. е търговски директор на компанията, а от 2012 г. е неин управител.

 

Филип Цветков

Филип Цветков е Изпълнителен директор на Тайтън Машинъри България, като заема поста от 2016.

Г-н Цветков по образование е машинен инженер, завършил Лесотехническия университет в гр. София. Има опит в автомобилния бранш, както и в компании-вносители на земеделска и строителна техника.