Учредяване

юни 5, 2017

Учреди се Асоциация на търговците на едра строителна техника

Учредителното събрание на Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ) се състоя на 3 април. В него взеха участие фирмите Мегатрон, Виртген България, Елтрак България, Прайм Технолоджийс, Стротех Инженеринг, Роланд Трейдинг, Сигма България, Инжконсулт, Геотрейдинг, Алки-Л, Зет и Ем и Тайтън Машинари.

По време на учредителното събрание бе приет устава на АТЕСТ, както и бяха избрани органи за управление. В управителния съвет влизат Явор Колевски от Инжконсулт, Фани Асенова от Стротех Инженеринг и Борислав Тодоров, експерт-юрист. За председател бе избран Борислав Тодоров, дългогодишен експерт в областта на защитата на браншови интереси, включително и чрез иницииране на промени в основни закони и други нормативни уредби.

На следващите събрания на АТЕСТ, които ще се провеждат във всеки първи понеделник на месеца, членовете на асоциацията ще започнат с обсъждането на оперативни въпроси за предприемане на реални действия, свързани със защитата на интересите на фирмите в бранша. Още на първата среща бяха повдигнати множество наболели теми, по които учредителите ще започнат незабавна работа. Също така, бяха очертани теми за работа в по-дългосрочен хоризонт.

АТЕСТ е отворена за прием на нови членове, които отговарят на изискванията за членство, приети в устава на асоциацията. Вече има компании, които са изявили желание да се присъединят до средата на лятото.

 

 

АКТУАЛНО ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА